Een vooraanstaande Duitse wiskundige ontdekte een systematische vertekening in de pandemieprognoses. Wat is daarvan de conclusie? Tobias Haberkorn